velikost textu

Kompetence školského sociálního pracovníka v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence školského sociálního pracovníka v České republice
Název v angličtině:
Competencies of a school social worker in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Vitásková
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Šámalová
Oponent:
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Id práce:
214447
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Školská sociální práce|sociální práce|školství|kompetence|základní škola|pedagog|ředitel školy|poradenský pracovník|legislativa|financování
Klíčová slova v angličtině:
School social work|social work|education|competencies|primary and secondary school|teacher|headmaster|school counsellor|legislation|funding
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z dosavadních poznatků o sociální práci a školské sociální práci. Na základě poznatků zahraničních i českých autorů o školské sociální práci hledá důvody, proč o jejím etablování uvažovat v českém prostředí. Dále shrnuje bariéry, které mohou její realizaci bránit. Praktická část má několik cílů. Snahou je zjistit, které problémy jsou na českých školách nejpalčivější a jestli v jejich řešení může hrát roli školská sociální práce. Dalším cílem je zjistit, jakým způsobem pedagogičtí pracovníci nahlíží na možnost zakotvení školské sociální práce na jejich školách. Nakonec zjišťuje, jaké činnosti by měl sociální pracovník na českých základních školách vykonávat. Výzkum je proveden polostrukturovanými hloubkovými rozhovory a poskytuje tedy komplexní vhled do problematiky a komplexní odpovědi na otázky spojené s možným zakotvením školské sociální práce. Klíčová slova: Školská sociální práce, sociální práce, školství, kompetence, základní škola, pedagog, ředitel školy, poradenský pracovník, legislativa, financování
Abstract v angličtině:
Abstract The theoretical part of this work is based on current findings on social work and school social work. The aim is to discuss a possibility to establish school social work in Czech environment and also to highlight any possible obstacles. The first goal in practical part of this thesis aims to identify issues that schools are facing today and whether school social work could help to solve them. The second goal is to examine how members of pedagogical staff perceive the possibility of school social worker. The last goal is to identify the agenda of school social worker in Czech primary and secondary schools. The research was done in the form of semi structured in-depth interview and therefore provides profound insight and complex answers to questions related to school social work. Key words: School social work, social work, education, competencies, primary and secondary school, teacher, headmaster, school counsellor, legislation, funding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Vitásková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Vitásková 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Vitásková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Šámalová 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 443 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB