velikost textu

Osobnostní faktory jako prediktory závislosti na Facebooku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnostní faktory jako prediktory závislosti na Facebooku
Název v angličtině:
Personality traits as predictors for Facebook addiction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Gažda
Vedoucí:
Mgr. Vítězslav Slíva
Oponent:
Mgr. Radka Havlíčková
Id práce:
214399
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova: Facebooková závislost, Velká Pětka, osobnost, sociální sítě, měření osobnosti, osobnostní prediktory
Klíčová slova v angličtině:
Keywords: Facebook addiction, Big Five, personality, social networks, personality survey, personality predictors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Gažda 989 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vítězslav Slíva 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Havlíčková 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 152 kB