velikost textu

Vietnamská gastronomie v Obchodním centru Sapa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vietnamská gastronomie v Obchodním centru Sapa
Název v angličtině:
Vietnamese Gastronomy in Trade Centre Sapa
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Duc Anh Le
Vedoucí:
Mgr. Barbora Jirková
Oponent:
Mgr. Marta Lopatková
Id práce:
214385
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie se specializací vietnamistika (VN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchodní centrum Sapa|vietnamská gastronomie|veřejné stravování
Klíčová slova v angličtině:
Trade centre Sapa|Vietnamese gastronomy|public eating
Abstrakt:
Anotace Student se ve své bakalářské práci zabývá problematikou vietnamské gastronomie v českém prostředí, se zaměřením na její adaptace a na její vnímání českými konzumenty, a to skrze případovou studii Obchodního centra Sapa v městské části Praha-Libuš. Práce má teoretickou i praktickou část. V první části práce je řešen teoretický pojem gastronomie z antropologického hlediska a je charakterizována vietnamská gastronomie v kontextu veřejných restauračních zařízeních ve Vietnamu. V druhé části je představeno Obchodní centrum Sapa, dále jsou zkategorizovány a popsány místní restaurační zařízení. Poslední část se zabývá komparací pohledů vietnamských provozovatelů restauračních zařízení, jejich vietnamských a českých zákazníků na vietnamskou gastronomii v Obchodním centru Sapa. Klíčová slova: Obchodní centrum Sapa, vietnamská gastronomie, veřejné stravování
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis is dealing with the topic of Vietnamese gastronomy in Czech cultural environment, with the focus on its adaptation and the perception of Czech consumers. This work is using the Trade Center Sapa of district Praha – Libuš as a case study. The thesis has both theoretical and practical part. The first part is introducing the theoretical concept of gastronomy from anthropological view, continuing with description of Vietnamese gastronomy in the context of public restaurant facilities in Vietnam. In the second part, Trade Center Sapa is being introduced and its restaurant facilities are categorized and described. The last part is comparing perspectives of Vietnamese producers versus Czech and Vietnamese consumers on the issue of Vietnamese gastronomy in Sapa. Key words: Trade centre Sapa, Vietnamese gastronomy, public eating
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Duc Anh Le 3.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Duc Anh Le 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Duc Anh Le 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Duc Anh Le 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Jirková 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marta Lopatková 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 152 kB