velikost textu

Kritické zhodnocení Rifkinova konceptu Třetí průmyslové revoluce.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kritické zhodnocení Rifkinova konceptu Třetí průmyslové revoluce.
Název v angličtině:
A critical review of Rifkin's concept of The Third Industrial Revolution.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šimon Batík
Vedoucí:
PhDr. Ivan Rynda
Oponent:
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Id práce:
214259
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Energie, energetika, energetická transformace, Jeremy Rifkin, obnovitelné zdroje energie, Internet věcí, kapitalismus, antropocén, fosilní paliva, klimatická změna, Třetí průmyslová revoluce.
Klíčová slova v angličtině:
Energy, Energy Transition, Jeremy Rifkin, Renewables, Renewable energy, Internet of Things, Capitalism, Anthropocene, Fossil Fuels, Climate Change, The Third Industrial Revolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Batík 6.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šimon Batík 675 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivan Rynda 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Müller, CSc. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 152 kB