velikost textu

The concept of security dilemma in the environment of outer space: the case of the Galileo system

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The concept of security dilemma in the environment of outer space: the case of the Galileo system
Název v češtině:
Koncept bezpečnostního dilematu v aplikaci na prostředí vesmíru: případ navigačního systému Galileo
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marie Němečková
Vedoucí:
Mgr. Bohumil Doboš
Oponent:
Mgr. Petr Špelda, Ph.D.
Id práce:
214169
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Bezpečnostní dilema, vesmír, satelitní navigační systémy, Galileo, Evropská Unie
Klíčová slova v angličtině:
Security dilemma, outer space, Global Navigation Satellite Systems, Galileo, European Union
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá klasickým konceptem bezpečnostního dilematu a aplikuje jej na prostředí vesmíru. Ve své první části se práce věnuje modifikaci tohoto konceptu a identifikaci kritérií pro vznik bezpečnostního dilematu ve vesmíru. Upravený koncept posléze aplikuje na oblast Globálních družicových polohových systémů (GNSS). Konkrétně se věnuje případu evropského navigačního systému Galileo, jeho pozici ve světě a důvodům k jeho sestavení. Práce se na základě daných kritérií snaží zhodnotit do jaké míry se Evropská Unie skrze vývoj tohoto systému stala iniciátorem bezpečnostního dilematu ve vesmíru, v oblasti satelitních navigací. Za účelem porovnání teoretických závěrů s praxí se pak práce zaměřuje na vývoj vztahů Evropské Unie a Spojených států amerických v oblasti navigačních systémů, tedy Galilea a GPS. Ve své poslední kapitole práce replikuje tento přístup na případech Ruské federace (a jejím systému GLONASS) a Čínské lidové republiky (a jejím systému BeiDou / COMPASS).
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis applies the well-established concept of security dilemma to the relatively new domain of outer space. It constructs a comprehensive modification of the concept for the outer space – the space security dilemma – and establishes criteria for the assessment of it while also discussing previous approaches. The thesis then applies this concept and established criteria, to the issue of Global Navigation Satellite Systems (GNSS). More specifically, it focuses on the case of the European GNSS called Galileo and assesses the intentions behind its creation. Through this assessment, the thesis focuses on determining whether the European Union became a space security dilemma initiator by the development of the Galileo system. In order to confront the theoretical conclusions with praxis, the thesis then focuses on the case of the United States of America and the confrontation between GPS and Galileo. In its last chapter, the thesis replicates this approach on the cases of the Russian Federation (and its GLONASS) and the People’s Republic of China (and its BeiDou/COMPASS).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Němečková 579 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Němečková 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Němečková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bohumil Doboš 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Špelda, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 153 kB