velikost textu

The Resolution Fund: Is behaviour of the contributing institutions affected by the applied methodology?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Resolution Fund: Is behaviour of the contributing institutions affected by the applied methodology?
Název v češtině:
Fond pro řešení krize: Ovlivňuje aplikovaná metodika chování přispívajících institucí?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Hykl
Vedoucí:
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Džmuráňová
Id práce:
214125
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Fond pro řešení krize, Garanční systém finančního trhu, Jednotný záchranný fond, Bankovní unie, roční příspěvek, základní příspěvek, rizikový faktor, rezoluce, likvidace
Klíčová slova v angličtině:
The Resolution Fund, the Financial Market Guarantee System, the Single Resolution Fund, the Banking Union, annual contribution, basic contribution, risk adjusting factor, resolution, liquidation
Abstrakt:
Daniel Hykl Bakalářská práce Fond pro řešení krize: Ovlivňuje aplikovaná metodika chování přispívajících institucí? Abstrakt Bakalářská práce zkoumá v teoretické rovině způsob výpočtu ročních příspěvků do Fondu pro řešení krize, které jsou stanoveny na základě bankovních rozvah k poslednímu dni roku, a jeho vliv na banky a finanční sektor. Problém vertikálního rozdělení sektorového příspěvku mezi jednotlivé banky je demonstrován na několika teoretických příkladech. Hypotéza o optimalizaci rozvah bank ke konci roku za účelem dosažení nižšího ročního příspěvku je ověřována na základě vývoje závazků sedmi největších bank v České republice a na základě teoretických výší závazků ke konci roku spočtených pro scénář nulové optimalizace. Práce odhaduje roční příspěvky bank a porovnává je s teoretickými příspěvky spočtenými z teoretických závazků.
Abstract v angličtině:
Daniel Hykl Bachelor Thesis The Resolution Fund: Is behaviour of the contributing institutions affected by the applied methodology? Abstract The thesis provides theoretical analysis of the Resolution Fund contributions determination policy – the contributions are calculated based on end of year data – and its effects on banks and the financial sector. Several theoretical examples are used to demonstrate the problem of the top-down approach to distribution of the sectoral contributions on the particular institutions. A hypothesis is drawn – do the banks lower their reported liabilities as of end of the year to achieve decreased contributions? Total liabilities of the 7 largest banks in the Czech Republic are analysed and theoretical end of year developments of total liabilities of the banks under no optimisation condition are calculated. Basic annual contributions of the banks are estimated and compared to implied contributions calculated from the theoretical liabilities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Hykl 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Hykl 3 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Hykl 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Hykl 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magda Pečená, Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Džmuráňová 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB