velikost textu

Demand for Non-Residential Parking in Prague

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demand for Non-Residential Parking in Prague
Název v češtině:
Poptávka po nerezidentním parkování v Praze
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Šarboch
Vedoucí:
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Matěj Nevrla
Id práce:
214034
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Parkování je významný aspekt každodenního života. S rostoucím počtem aut, je v dnešní době velmi obtížné najít volné parkovací místo. Jsou zde problémy jako například zd- louhavé hledání parkovacího místa, což navíc zpomaluje ostatní dopravu nebo vedlejší efekty parkování, se kterými je nutné se vypořádat pomocí rozumné regulace parkování. Tato regulace by měla být kompromisem mezi magistrátem, rezidenty a samotnými řidiči. K poznání toho, jaké bude mít jakákoliv regulace efekty, je nutné nejprve vědět, jak je ovlivněna poptávka po nerezidentním parkování a jakými faktory. Tato práce se snaží identifikovat, které faktory ovlivňují poptávku po nerezidentním parkování a do jaké míry. K modelování poptávky po parkování využívá práce dat z Golemio Prague City Data. Hlavní výsledky ukazují, že poptávku po parkování negativně ovlivňuje cena a zároveň je poptávka cenově neelastická. Je různým způsobem ovlivněna v různých parkovacích zónách a liší v jednotlivých dnech v týdnu a měsících v roce. Výsledky by mohly sloužit magistrátu hlavního města Prahy k případným budoucím reformám celého systému.
Abstract v angličtině:
Abstract Parking is an important issue of everyday life. Nowadays, as the amount of cars is rising, to find a free parking space is paramount. There are issues such as cruising for parking and parking spillovers, which need to be dealt with using sensible parking regulation. This regulation should represent a compromise between the municipality, the residents and the drivers. To know the effects of any regulation, we first need to examine how the demand for non-residential parking is affected and by which factors. This thesis is trying to identify the factors that affect the demand for non-residential parking and to what extent. To model the parking demand, data from Golemio Prague City Data is used. The main results are that the demand for parking is negatively affected by price and that it is price inelastic. It is affected differently in different parking zones and varies during the week and the year. The results could serve as a tool for the municipality of Prague to handle this issue in eventual future reforms of the system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Šarboch 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Šarboch 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Šarboch 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Šarboch 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matěj Nevrla 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB