velikost textu

Protinacistické motivy ve vybraných dílech Ericha Maria Remarqua: Miluj bližního svého, Vítězný oblouk, Stíny v ráji.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protinacistické motivy ve vybraných dílech Ericha Maria Remarqua: Miluj bližního svého, Vítězný oblouk, Stíny v ráji.
Název v angličtině:
Anti-Nazi motives in selected works by Erich Maria Remarque: Flotsam, Arch of Triumph, Shadows in Paradise.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Aneta Lipárová
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Id práce:
214027
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Erich Maria Remarque, protinacistické motivy, nacismus, německé literatura, válka, protiválečná literatura, Miluj bližního svého, Vítězný oblouk, Stíny v ráji
Klíčová slova v angličtině:
Erich Maria Remarque, anti-Nazi motives, Nazism, German literature, war, antiwar literature, Flotsam, Arch of Triumph, Shadows in Paradise
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Lipárová 510 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 153 kB