velikost textu

Video-Gaming and Adolescent Academic Performance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Video-Gaming and Adolescent Academic Performance
Název v češtině:
Hraní videoher a školní prospěch u adolescentů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Valeriya Simachyova
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Chadimová
Id práce:
214006
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (BEF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
Games; Gender; Learning; Literacy
Abstract v angličtině:
Abstract Video-gaming is a frequent choice for leisure-time activity among young males and females in advanced economies. This thesis studies cross-national differences in the association between the academic performance of students of both genders and video- gaming. The data from the Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 wave was used to estimate the educational achievements in reading, science, and mathematics of over 156000 students with varying reported frequency of single- and multiplayer gaming in 29 countries. It was found that male single-player gamers outperform their non-gaming counterparts. On the other hand, there is no association between academic performance and single-player games for female students. Multiplayer gaming is found to have a negative relationship with the educational achievements of female and male students, regardless of time-dedication to gaming.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Valeriya Simachyova 1.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Valeriya Simachyova 65.81 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Valeriya Simachyova 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Chadimová 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB