velikost textu

Website Development as a Credence Good: A Field Experiment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Website Development as a Credence Good: A Field Experiment
Název v češtině:
Tvorba webových stránek jako “Credence Good”: Experiment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šimon Appelt
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dominika Špolcová
Id práce:
214003
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
"Credence goods", diskriminace, tvorba webových stránek, "field" experiment, předražování, profesionální služby.
Klíčová slova v angličtině:
Credence goods, discrimination, website development, field experiment, overcharging, expert services.
Abstrakt:
Abstrakt Existuje mnoho odvětví ekonomiky, kde pravou hodnotu služby nebo zboží není možné zjistit ani po jejich zakoupení (tzv. “credence goods”), například taxi služby, opravy aut či elektroniky nebo oblast zdravotnictví. Ačkoliv v této sféře proběhla v poslední době řada ekonomických výzkumů, žádný z nich se nevěnoval čistě internetovému prostředí. Tato práce se zabývá zkoumáním jednoho z potenciálně nových segmentů služeb spo- jených s “credence goods”, a sice tvorbou webových stránek. Zejména je zkoumána možná diskriminace při cenotvorbě zakázky na základě pohlaví a technické zkušenosti zákazníka. K tomuto účelu byl vytvořen experiment v přirozeném prostředí, v němž bylo pomocí e-mailu osloveno 341 českých webových vývojářů a firem s poptávkou na tvorbu e- shopu. Po analýze odpovědí (navržená cena, počet odpovědí atd.) byl následně vytvořen lineární regresní model s použitímmetody nejmenších čtverců (OLS). Výsledky naznačují, že muž-ským zákazníkům je navrhována vyšší cena než ženám. Druhým náznakem je vyšší cena pro zákazníky, kteří v e-mailu projevili technické znalosti, než pro laické zákazníky. Ovšem ani jeden z výsledků není signifikantní, stejně jako rozdíly cen mezi jednotlivými zkoumanými skupinami. Faktory, které signifikantně ovlivňují nabízenou cenu, jsou počet zaměstnanců, kraj, ve kterém živnostník či společnost sídlí, a nabízené technické řešení. 1
Abstract v angličtině:
Abstract There are many markets for credence goods which have been assessed in recent economic research, including taxi services, car mechanics, health care or electronics repairs. How- ever, as no previous research inspects solely an Internet-based environment, the thesis examines the web development market as the representative of a new potential segment of markets for credence goods. In particular, the discrimination in overcharging based on gender or technical experience of a customer is assessed. For this reason, a natural field experiment was designed and subsequently, 341 Czech web developers and IT firms were approached via email to collect the proposed prices for a fictitious E-shop development contract. After the analysis of the outcome variables, the multiple linear regression model with the ordinary least squares (OLS) method was employed. The results suggest that male customers tend to get higher price proposals than women. The second implication is that customers who signalled technical experience in the email inquiry appear to get higher prices than the non-technical customers. However, the outcomes and the differ- ences in proposed prices were not significant among the treatment groups. Other factors, including the number of employees, the region where the company resides and proposed technical solution, have a significant effect on the proposed price. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Appelt 675 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šimon Appelt 22 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Appelt 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Appelt 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dominika Špolcová 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB