text size

The Belt and Road Initiative: Effects on eastern Europe and post-soviet republics gravity analysis

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
The Belt and Road Initiative: Effects on eastern Europe and post-soviet republics gravity analysis
Title (in czech):
Nová Hedvábná Stezka: dopad na východní Evropu a postsovětské republiky, analýza pomocí gravitačního modelu
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jakub Reinštein
Supervisor:
Mgr. Michal Paulus
Opponent:
Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Thesis Id:
213999
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics and Finance (EF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/06/2020
Defence result:
Excellent (A)
Language:
English
Abstract (in czech):
Abstrakt V této práci zamýšlím vyhodnotit dopady Čínské Nové Hedvábné Stesky (NHS), logistické výkonnosti a korupce na vzájemný obchod mezi zeměmi ležícími na vnitrozemských koridorech NHS. Za tímto účelem jsem použil Gravitační model obchodu. Metoda nejmenších čtverců a pseudo-Poissonova metoda maximální věrohodnosti s fixními efekty pro exportéra, importéra a rok byly aplikovány na panelový dataset obsahující data o 150 státech mezi lety 2007 a 2015. Moje výsledky naznačují, že NHS má pozitivní dopad na bilaterální obchod mezi státy participující v této iniciativě. Zdá se ale, že NHS negativně ovlivňuje obchod mezi participujícími státy a zbytkem světa. Dále z mých výsledků vyplívá že kvalita logistiky je v některých kategoriích zboží signifikantní faktor ve zprostředkovávání obchodu. Nepodařilo se prokázat negativní dopad korupce na mezinárodní obchod, dokonce se zdá že v některých případech může korupce hrát pozitivní roly, nicméně toto téma vyžaduje další výzkum. Klíčová slova Gravitační model, mezinárodní obchod Nová Hedvábná Stezka, korupce, logistika
Abstract:
Abstract In this paper I intend to examine the impact of Chinese Belt and Road Initiative (BRI), logistical performance and corruption on bilateral trade among countries along its inland corridors. In order to do so I have used micro-founded gravity model of trade. Ordinary Least Square and Pseudo Poisson Maximum Likelihood estimations with importer, exporter and year fixed effects were applied on panel dataset including information about 150 countries between 2007 and 2015. My results indicate, that BRI has positive effect on bilateral trade between involved countries, however it has negative impact on the trade with the rest of the world. I have also found out, that logistics performance is significant factor in facilitating trade in some categories of goods. Interestingly my results have not identified corruption as negative factor in trade and in some cases, it appears that corruption might promote trade, however further research of this topic is needed. Keywords Gravity model, International trade, Belt and Road Initiative, Corruption, Logistics
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jakub Reinštein 1.78 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jakub Reinštein 28.71 MB
Download Abstract in czech Bc. Jakub Reinštein 85 kB
Download Abstract in english Bc. Jakub Reinštein 9 kB
Download Supervisor's review Mgr. Michal Paulus 258 kB
Download Opponent's review Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. 2.32 MB
Download Defence's report PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB