velikost textu

The Prize Money Distribution in UEFA Champions League

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Prize Money Distribution in UEFA Champions League
Název v češtině:
Distribuce výher v Lize Mistrů UEFA
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šimon Scharf
Vedoucí:
PhDr. Radek Janhuba, M.A.
Oponent:
Mgr. Matěj Kuc
Id práce:
213905
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Fotbal, Liga Mistrů UEFA, Teorie soutěže, Pobídkový efekt, Turnaj
Klíčová slova v angličtině:
Football, UEFA Champions League, Contest theory, Incentive effect, Tournament
Abstrakt:
Abstrakt Fotbal je světově jedním z nejpopulárnějších sportů, díky této popularitě se kolem něj vyvinul obrovský trh a tím pádem přilákal pozornost ekonomů. Jakožto sport zároveň představuje ideální prostředí pro testování různých hypotéz teorie soutěží. V této práci jsou použita data z Ligy Mistrů UEFA k vyhodnocení rozdělování peněz. Začínáme naši práci se základními charakteristikami soutěže, které jsou zásadní pro návrháře soutěže, například heterogenita soutěžících. V hlavní části hodnotíme pobídkový efekt odměny. Zatímco tento efekt byl dosud zkoumán na datech z individuálních sportů, my toto téma zkoumáme v kontextu týmových sporů k čemuž využíváme data z vyřazovacích fází turnaje. Výsledky prezentují převažující důkazy ve prospěch pobídkového efektu odměny. K dispozici jsou také alternativní modely ke kontrole robustnosti a ty většinou potvrzují naše výsledky.
Abstract v angličtině:
Abstract Football is one of the most popular sports worldwide, thanks to such popularity huge market evolved around the sport and thus attracted economists’ attention. As a sport, it also represents an ideal environment for testing various hypotheses of contest theory. In this thesis, data from the UEFA Champions League are used to evaluate the prize money distribution. We begin our analysis with primary characteristics of the contest that are fundamental for the contest designer, for example, the heterogeneity of the contestants. In the main part, we assess the incentive effect of the prize. While this phenomenon was previously studied on data from individual sport, we explore this topic in the context of team sports using the data from the knock-out stages of the tournament. The results show prevailing evidence in support of the incentive effect of the prize. Alternative models are also provided to check for robustness and they mostly confirm our results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Scharf 1.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šimon Scharf 26 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Scharf 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Scharf 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radek Janhuba, M.A. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matěj Kuc 539 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB