velikost textu

Hudební časopisy v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební časopisy v České republice
Název v angličtině:
Music Magazines in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eliška Veselá
Vedoucí:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Id práce:
213902
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudební časopisy,hudební pedagogika,hudební výchova
Klíčová slova v angličtině:
music magazines,music pedagogy,music education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Veselá 1.48 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 607 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 153 kB