velikost textu

Patočka and the problem of the second movement of existence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Patočka and the problem of the second movement of existence
Název v češtině:
Patočka a problém druhého pohybu existence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Heriberto Castilla
Vedoucí:
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Id práce:
213849
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV AJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Heriberto Castilla 728 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 899 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 152 kB