velikost textu

Příspěvek k možnému původu a současnému stavu bývalého kláštera v Pivoni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příspěvek k možnému původu a současnému stavu bývalého kláštera v Pivoni
Název v angličtině:
Contribution to the origin and temporary state of the former monastery in Pivoň
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Frdlíková
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Šmied
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Id práce:
213847
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pivoň, klášter, architektura, raná gotika, augustiniáni – eremité, cisterciáci, památková péče
Klíčová slova v angličtině:
Pivoň, Monastery, Architecture, Early Gothic, Augustinians – Eremites, Cistercians, Monument Care
Abstrakt:
Příspěvek k možnému původu a současnému stavu bývalého kláštera v Pivoni Anotace Předkládaná práce je příspěvkem k dosud nevyřešené otázce založení kláštera v Pivoni, který od roku 1266 prokazatelně náležel augustiniánům-eremitům. Před tímto datem ovšem již s největší pravděpodobností alespoň částečně existoval a toto období je spojováno s přítomností vilemitského hnutí. Není však známa přesná doba jeho vzniku, jeho možný zakladatel ani původní vzezření raně gotického kostela, z něhož se do dnešní doby dochoval pouze presbytář. Nejpalčivější je pro nás pak otázka datování jeho výstavby. Vzhledem k dochování některých architektonických prvků v presbytáři můžeme pomocí jejich důkladnější stylové analýzy či díky v nedávné minulosti proběhlým archeologickým výzkumům dosavadní stav bádání neustále doplňovat a rozšiřovat. V současnosti je památkově chráněný klášterní areál předmětem dražby a jeho stav je velmi neutěšený, ať už kvůli pohnutým událostem ve 20. století či nedokončeným stavebním úpravám v minulém desetiletí. Diplomová práce proto dále upozorňuje i na aktuální situaci objektu a hledá alespoň teoretickou možnost řešení tohoto nepříznivého stavu.
Abstract v angličtině:
Contribution to the origin and temporary state of the former monastery in Pivoň Abstract This Thesis is contributing to the issue of establishment of former Pivon Monastery,belonging to the Order of st. Augustin between years 1266-1787. Its´ origin is a bit older, probably connected with Wilhelmite order, but there still remains a possibility of another, unknown founder. To this topic exist many relevant articles, the same as architectonical surveys but without any strict solution. The oldest visible architectonic parts survived till our days in presbytery of the monastic Church of Annunciation. In the time of writing this Thesis is the area of former monastery put up for auction and its´ state is unfavourible, due to the sequences of events in 20th century and unfinished renovation from previous decade. That´s why is this Thesis also focused on the poor state of properties of the Monastery area and church and is trying to figure out at least theoretical solution to current situation from the view of monument care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Frdlíková 5.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Frdlíková 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Frdlíková 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB