velikost textu

Gender Differences in Correlation between Social Relationships and Happiness: Cross-Country Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gender Differences in Correlation between Social Relationships and Happiness: Cross-Country Analysis
Název v češtině:
Korelace mezi sociálními vztahy a štěstím: rozdíly mezi muži a ženami, analýza napříč zeměmi
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anastasia Pashkina
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Tomáš Želinský, Ph.D.
Id práce:
213844
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce zkoumá genderové rozdíly v korelaci mezi sociálními vztahy a štěstím, a jak se tyto rozdíly liší podle Gender Inequality Index. Ve výzkumu se používají data z World Values Survey a Human Development Report ze 48 států. Analýza se skládá ze tří částí. První část se zabývá genderovými rozdíly v korelaci mezi sociálními vztahy a štěstím, a používá k tomu dva oddělené soubory dat pro ženy a muže. Ve druhé sekci, signifikantnost zkoumaných genderových rozdílů je analyzována pomocí jednoho společného souboru dat pro ženy i muže. Ve třetí sekci jsou státy rozděleny do skupin podle Gender Inequality Index, a je zkoumáno, jestli genderové rozdíly v korelaci mezi sociálními vztahy a štěstím mají různou signifikantnost v různých skupinách států. Práce nachází genderové rozdíly v korelaci mezi určitými sociálními vztahy a štěstím a jejich odlišnou signifikantnost pro státy s různým Gender Inequality Index.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis examines gender differences in the correlation between social relationships and happiness and how these differences vary according to the Gender Inequality Index. The data from the World Values Survey and the Human Development Report for 48 countries are used. The analysis consists of three sections. The first section examines gender differences in the correlation between social relationships and happiness using two separate datasets for females and males. In the second section, the significance of the studied gender differences is explored using one overall dataset for females and males. In the third section, the countries are divided into groups according to the Gender Inequality Index, and separate datasets of each group are used to investigate whether gender differences in correlation between social relationships and happiness have different significance among the groups. The thesis finds that the gender differences in the correlation between specific determinants of social relationships and happiness exist and that for the countries with various Gender Inequality Index, the gender differences mentioned above have diverse significance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasia Pashkina 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anastasia Pashkina 907 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasia Pashkina 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasia Pashkina 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Želinský, Ph.D. 421 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB