velikost textu

Financial Markets Comovements in Northern Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Financial Markets Comovements in Northern Europe
Název v češtině:
Vzájemné pohyby na finančních trzích v severní Evropě
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Tomek
Vedoucí:
PhDr. František Čech
Oponent:
Mgr. Václav Brož
Id práce:
213828
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá podmíněnou korelací různých sektorových in- dexů na burzách cenných papírů v serverní Evropě, konkrétně ve Stockholmu, v Helsinkách, v Kodani a společných indexů pro Baltskě státy. Pro modelování podmíněných korelací používáme DCC-GARCH model odhadnutý pomocí met- ody maximální věrohodnosti. K validaci modelů používáme analýzu residuí. Objevili jsme, že korelace mezi severskými a baltskými indexy je velmi nízká a vysoké korelace mezi jistými sektory, zatímco jiné korelace mezi řadami jsou velmi blízko nule a dokonce negativní pro některá období. Navíc můžeme po- zorovat přetrvávající trend v korelaci, zatímco další reaguje drasticky na cenové šoky. 1
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis, we study conditional correlation of various sector in- dices on the stock markets in Northern Europe, namely in Stockholm, Helsinki, Copenhagen and composite indices for Baltic countries. To model conditional correlations, we employ DCC-GARCH framework estimated by maximum like- lihood estimator. Validation of estimated models is based on residuals. We discovered that there is low level of correlation between Nordic and Baltic coun- tries and that some sectors exhibits very high level of correlation, while other tends to have correlation close to zero or even negative for some time peri- ods. Moreover, we observe that some industries have very persistent correlation structure, while others tends to react to the price shocks drastically. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Tomek 6.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Tomek 3.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Tomek 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Tomek 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. František Čech 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Brož 1.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB