velikost textu

Příjem tekutin u učitelů - kvantita a kvalita pitného režimu během pravidelné školní výuky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příjem tekutin u učitelů - kvantita a kvalita pitného režimu během pravidelné školní výuky
Název v angličtině:
Fluid Intake of Teachers - Quantity, Quality of Drinking Regime During Daily Teaching Activity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Hnízdilová
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Oponent:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Id práce:
213804
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Učitelé, Voda, Nápoje, Pitný režim, Škola
Klíčová slova v angličtině:
Teachers, Water, Drinks, Drinking regime, School
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Hnízdilová 2.08 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 153 kB