velikost textu

How long does it take until the positive effects of structural reforms do materialize?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
How long does it take until the positive effects of structural reforms do materialize?
Název v češtině:
Jak dlouho trvá, než se projeví pozitivní efekty strukturálních reforem?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Hanzal
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
Vít Macháček
Id práce:
213744
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tím, jak se vyvíjí efekty strukturálních reforem po jejich uskutečnění. Dosavadní výzkum lze shrnout poměrně jasně, jelikož většina vědeckých prací se shoduje na tom, že strukturální reformy mají negativní nebo neutrální vliv na ekonomiku v krátkém období, a značně pozitivní vliv ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Abychom otestovali robustnost těchto výsledků, zkoumali jsme, jak ovlivní výsledky jedné z prací, která se tímto tématem zabývá, rozšíření datasetu a využití jiných metod pro měření určitých proměnných. Naše výsledky jsou značně odlišné. Efekty strukturálních reforem v naší práci totiž většinou nejsou statisticky významné, případně jsou relativně malé.
Abstract v angličtině:
This thesis studies the topic of the effects of structural reforms over time. The research performed until now has suggested that the dynamic effects of reforms are clear, with neutral effects or costs in the short term, and important benefits in the medium to long term. In order to verify this seemingly settled view, this thesis tests the robustness of a well-established research paper on this topic by using an extended dataset and performing modifications to the measurement of several variables in the underlying model. Our results do not confirm the usual hypotheses, showing effects that are mostly not statistically or practically significant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Hanzal 882 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Hanzal 15.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Hanzal 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Hanzal 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 486 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vít Macháček 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB