velikost textu

Výchovná opatření: znalosti a zkušenosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchovná opatření: znalosti a zkušenosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Název v angličtině:
Educational measures: knowledge and experience of students of Charles University’s Faculty of Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Köppelová
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
213740
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B AJ-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výchovná opatření, kázeňská opatření, kázeň, norma, pedagogická fakulta
Klíčová slova v angličtině:
educational measures, disciplinary measures, discipline, norm, faculty of education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Köppelová 582 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 448 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB