text size

Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví
Titile (in english):
International protection of civil aviation safety
Type:
Diploma thesis
Author:
Jakub Michálek
Supervisor:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Opponent:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Thesis Id:
213697
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Public International Law (22-KMP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
18/09/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Security bezpečnost Protiprávní činy v civilním letectví Bezpilotní letadla
Keywords:
Security Unlawful acts in civil aviation Unmanned aircrafts
Abstract (in czech):
Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava ochrany bezpečnosti v civilním letectví. Čtenáři se snaží poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku ze všech úrovní právní úpravy. Práce je rozdělena do 3 částí, které by měly poskytnout celkový náhled na tuto oblast právní úpravy. Vzhledem k povaze letecké dopravy je největší část této práce věnována právě mezinárodněprávní úpravě. První část práce zasvěcuje čtenáře do historie civilního letectví a leteckého práva. Stranou nezůstávají ani mezinárodní organizace, jak vládní, tak nevládní, které napomáhají se zvyšováním standardu bezpečnosti. V závěru této části je popsána situace z hlediska mezinárodního práva veřejného velmi ožehavá, a to je sestřelení civilního letounu státem, včetně postoje některých států, respektive jejich právních řádů. Druhá část se zaměřuje na konkrétní právní instrumenty upravující security bezpečnost civilního letectví. Tato kapitola patří také především mezinárodněprávní úpravě, respektive konkrétním meznárodním smlouvám, které byly v oblasti bezpečnosti civilního letectví přijaty. Autor se zde však zastavuje i u vztahu jednotlivých právních úprav a u problematiky recepce mezinárodních standardů a doporučení do vnitrostátního práva. Poslední kapitola se věnuje jednotlivým protiprávním činům a zasazuje je do kontextu historických reálií. U vybraných protiprávních činů zmiňuje též význam, který měly v budoucím vývoji bezpečnostních opatření. Závěr práce patří hrozbě pro civilní letectví jedné z nejaktuálnějších, protiprávního provozu bezpilotních prostředků. Autor se snaží podat ucelený výklad této problematiky, včetně hodnocení právní úpravy bezpilotních letounů tak, jak jej přináší mezinárodní, evropské a vnitrostátní právo. Pokouší se také o návrhy možných řešení, jak zdokonalit ochranu před touto hrozbou. Klíčová slova: Security bezpečnost Protiprávní činy v civilním letectví Bezpilotní letadla
Abstract:
Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava ochrany bezpečnosti v civilním letectví. Čtenáři se snaží poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku ze všech úrovní právní úpravy. Práce je rozdělena do 3 částí, které by měly poskytnout celkový náhled na tuto oblast právní úpravy. Vzhledem k povaze letecké dopravy je největší část této práce věnována právě mezinárodněprávní úpravě. První část práce zasvěcuje čtenáře do historie civilního letectví a leteckého práva. Stranou nezůstávají ani mezinárodní organizace, jak vládní, tak nevládní, které napomáhají se zvyšováním standardu bezpečnosti. V závěru této části je popsána situace z hlediska mezinárodního práva veřejného velmi ožehavá, a to je sestřelení civilního letounu státem, včetně postoje některých států, respektive jejich právních řádů. Druhá část se zaměřuje na konkrétní právní instrumenty upravující security bezpečnost civilního letectví. Tato kapitola patří také především mezinárodněprávní úpravě, respektive konkrétním meznárodním smlouvám, které byly v oblasti bezpečnosti civilního letectví přijaty. Autor se zde však zastavuje i u vztahu jednotlivých právních úprav a u problematiky recepce mezinárodních standardů a doporučení do vnitrostátního práva. Poslední kapitola se věnuje jednotlivým protiprávním činům a zasazuje je do kontextu historických reálií. U vybraných protiprávních činů zmiňuje též význam, který měly v budoucím vývoji bezpečnostních opatření. Závěr práce patří hrozbě pro civilní letectví jedné z nejaktuálnějších, protiprávního provozu bezpilotních prostředků. Autor se snaží podat ucelený výklad této problematiky, včetně hodnocení právní úpravy bezpilotních letounů tak, jak jej přináší mezinárodní, evropské a vnitrostátní právo. Pokouší se také o návrhy možných řešení, jak zdokonalit ochranu před touto hrozbou. Klíčová slova: Security bezpečnost Protiprávní činy v civilním letectví Bezpilotní letadla
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Jakub Michálek 1.02 MB
Download Abstract in czech Jakub Michálek 131 kB
Download Abstract in english Jakub Michálek 131 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 98 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 106 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 152 kB