velikost textu

Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví
Název v angličtině:
International protection of civil aviation safety
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jakub Michálek
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Id práce:
213697
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Security bezpečnost Protiprávní činy v civilním letectví Bezpilotní letadla
Klíčová slova v angličtině:
Security Unlawful acts in civil aviation Unmanned aircrafts
Abstrakt:
Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava ochrany bezpečnosti v civilním letectví. Čtenáři se snaží poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku ze všech úrovní právní úpravy. Práce je rozdělena do 3 částí, které by měly poskytnout celkový náhled na tuto oblast právní úpravy. Vzhledem k povaze letecké dopravy je největší část této práce věnována právě mezinárodněprávní úpravě. První část práce zasvěcuje čtenáře do historie civilního letectví a leteckého práva. Stranou nezůstávají ani mezinárodní organizace, jak vládní, tak nevládní, které napomáhají se zvyšováním standardu bezpečnosti. V závěru této části je popsána situace z hlediska mezinárodního práva veřejného velmi ožehavá, a to je sestřelení civilního letounu státem, včetně postoje některých států, respektive jejich právních řádů. Druhá část se zaměřuje na konkrétní právní instrumenty upravující security bezpečnost civilního letectví. Tato kapitola patří také především mezinárodněprávní úpravě, respektive konkrétním meznárodním smlouvám, které byly v oblasti bezpečnosti civilního letectví přijaty. Autor se zde však zastavuje i u vztahu jednotlivých právních úprav a u problematiky recepce mezinárodních standardů a doporučení do vnitrostátního práva. Poslední kapitola se věnuje jednotlivým protiprávním činům a zasazuje je do kontextu historických reálií. U vybraných protiprávních činů zmiňuje též význam, který měly v budoucím vývoji bezpečnostních opatření. Závěr práce patří hrozbě pro civilní letectví jedné z nejaktuálnějších, protiprávního provozu bezpilotních prostředků. Autor se snaží podat ucelený výklad této problematiky, včetně hodnocení právní úpravy bezpilotních letounů tak, jak jej přináší mezinárodní, evropské a vnitrostátní právo. Pokouší se také o návrhy možných řešení, jak zdokonalit ochranu před touto hrozbou. Klíčová slova: Security bezpečnost Protiprávní činy v civilním letectví Bezpilotní letadla
Abstract v angličtině:
Mezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava ochrany bezpečnosti v civilním letectví. Čtenáři se snaží poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku ze všech úrovní právní úpravy. Práce je rozdělena do 3 částí, které by měly poskytnout celkový náhled na tuto oblast právní úpravy. Vzhledem k povaze letecké dopravy je největší část této práce věnována právě mezinárodněprávní úpravě. První část práce zasvěcuje čtenáře do historie civilního letectví a leteckého práva. Stranou nezůstávají ani mezinárodní organizace, jak vládní, tak nevládní, které napomáhají se zvyšováním standardu bezpečnosti. V závěru této části je popsána situace z hlediska mezinárodního práva veřejného velmi ožehavá, a to je sestřelení civilního letounu státem, včetně postoje některých států, respektive jejich právních řádů. Druhá část se zaměřuje na konkrétní právní instrumenty upravující security bezpečnost civilního letectví. Tato kapitola patří také především mezinárodněprávní úpravě, respektive konkrétním meznárodním smlouvám, které byly v oblasti bezpečnosti civilního letectví přijaty. Autor se zde však zastavuje i u vztahu jednotlivých právních úprav a u problematiky recepce mezinárodních standardů a doporučení do vnitrostátního práva. Poslední kapitola se věnuje jednotlivým protiprávním činům a zasazuje je do kontextu historických reálií. U vybraných protiprávních činů zmiňuje též význam, který měly v budoucím vývoji bezpečnostních opatření. Závěr práce patří hrozbě pro civilní letectví jedné z nejaktuálnějších, protiprávního provozu bezpilotních prostředků. Autor se snaží podat ucelený výklad této problematiky, včetně hodnocení právní úpravy bezpilotních letounů tak, jak jej přináší mezinárodní, evropské a vnitrostátní právo. Pokouší se také o návrhy možných řešení, jak zdokonalit ochranu před touto hrozbou. Klíčová slova: Security bezpečnost Protiprávní činy v civilním letectví Bezpilotní letadla
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Michálek 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Michálek 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Michálek 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 152 kB