velikost textu

Komentovaný překlad: Warum trägt in Wien der Schani den Garten hinaus? 99 andere Fragen zu Wien. Katharina Trost, Reza Sarkari. Metroverlag 2017. Vybrané kapitoly.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Warum trägt in Wien der Schani den Garten hinaus? 99 andere Fragen zu Wien. Katharina Trost, Reza Sarkari. Metroverlag 2017. Vybrané kapitoly.
Název v angličtině:
Annotated translation: Warum trägt in Wien der Schani den Garten hinaus? 99 andere Fragen zu Wien. Katharina Trost, Reza Sarkari. Metroverlag 2017. Selected chapters.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kleinová
Vedoucí:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Id práce:
213680
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (AK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|metoda překladu|Vídeň|Rakousko|turismus
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation problem|translation shift|translation method|Vienna|Austria|tourism
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Warum trägt in Wien der Schani den Garten hinaus? & 99 andere Fragen zu Wien. Autorkou textu je Katharina Trostová, která v něm představuje nevšední zajímavosti o Vídni. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – překlad a odborný komentář. Odborný komentář zahrnuje překladatelskou analýzu výchozího textu podle modelu Christiane Nordové, stanovení překladatelské metody a typologii překladatelských problémů a posunů, které jsou doplněny příklady.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis is an annotated translation of selected chapters from the book Warum trägt in Wien der Schani den Garten hinaus? & 99 andere Fragen zu Wien. The author, Katharina Trost, presents little-known, yet interesting facts about Vienna. This thesis consists of two parts – translation and its commentary. The translation commentary includes translation analysis of the source text according to the model of Christiane Nord, translation method, and typology of translation problems and shifts, illustrated with examples.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kleinová 950 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Kleinová 44.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kleinová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kleinová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 152 kB