velikost textu

Vývoj a vybavenost potápěčů u speciálních jednotek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a vybavenost potápěčů u speciálních jednotek
Název v angličtině:
Activities and tasks within the divers components of the IRS and other components
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ondřej Kovářík
Vedoucí:
Mgr. David Vondrášek
Oponent:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Konzultant:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Id práce:
213612
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Potápěč, potápěčská jednotka, Armáda ČR, speciální jednotky
Klíčová slova v angličtině:
Diver, Diver unit, Army of the Czech Republic, special units
Abstrakt:
Abstrakt Název Vývoj a vybavenost potápěčů u speciálních jednotek Cíle Cílem bakalářské práce je sjednotit a analyzovat fakta týkající se vývoje a vybavenosti potápěčů u speciálních jednotek Armády České Republiky, konkrétně u 601. skupiny speciálních sil. . Metody Jako metody práce byly použity standardní historické metody, především přímá, která popisuje skutečnost pomocí jednoho či více pramenů a progresivní. Výsledky pak byly kompilovány a komparovány. Výsledek Popis vývoje pozice potápěče u speciálních jednotek AČR. Klíčová slova Potápěč, potápěčská jednotka, Armáda ČR, speciální jednotky
Abstract v angličtině:
Abstract Title Development and equipment of divers in special forces. Objectives The objective of this thesis is to analyze the facts about work of diving groups in special units of the Army of the Czech Republic, especially in the 601st Special Forces Group.. Methods The methods of work were standard historical methods, especially direct methods, which describe reality using one or more sources and progressive. The results were then compiled and compared. Results Description of diver's position development at czech special units. Keywords Diver, Diver unit, Army of the Czech Republic, special units
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Kovářík 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Kovářík 329 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Kovářík 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vondrášek 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 154 kB