velikost textu

Problematika užívání marihuany u mladistvých středních škol v Nymburce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika užívání marihuany u mladistvých středních škol v Nymburce
Název v angličtině:
Problems of marijuana by juvenile of high schools in Nymburk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Čermáková
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
Mgr. Tomáš Samek, M.A.
Id práce:
213611
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dotazníkové šetření, konopí, marihuana, mladiství, návyková látka, rizikové chování, střední škola, závislost
Klíčová slova v angličtině:
questionnaire survey, cannabis, marijuana, juvenile, addictive substance, risky behavior, high school, addiction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Čermáková 4.24 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 447 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Samek, M.A. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB