text size

Filiální terapie v prostředí školy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Filiální terapie v prostředí školy
Titile (in english):
Filial Therapy in School Environment
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Adam Drahoš
Supervisor:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Thesis Id:
213605
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Education (21-KPED)
Study programm:
Education (B7501)
Study branch:
Education (PD)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
filiální terapie|terapie hrou|nedirektivní psychoterapie hrou|zprostředkovatelé terapie|terapie založená na vztahu dítěte a rodiče|CPRT|výcvik založený na vztahu dítěte a učitele|Kinder terapie|Kinder výcvik|CTRT
Keywords:
Filial Therapy|Play Therahy|Therapeutic Agents|Child-Teacher Relationship Therapy|CPRT|Kinder Therapy|Kinder Training|Child-Teacher Relationship Training|CTRT
Abstract (in czech):
Abstrakt Filiální terapie v prostředí školy je přehledová studie, která zprostředkovává českému čtenáři téma filiální terapie, zvláště pak se zřetelem na implementaci do školního prostředí. Práce zpracovává vznik a východiska filiální terapie, dále představuje jednu ze současných podob: Terapii založenou na vztahu dítěte a rodiče (CPRT) a mapuje vývoj snah o přenesení filiální terapie z domácího do školního prostředí - od raného konceptu učitelů jako zprostředkovatelů terapie po zcela nový koncept Výcviku založeného na vztahu dítěte a učitele (CTRT). Klíčová slova Filiální terapie, terapie hrou, nedirektivní psychoterapie hrou, zprostředkovatelé terapie, terapie založená na vztahu dítěte a rodiče, CPRT, Kinder terapie, výcvik založený na vztahu dítěte a učitele, CTRT.
Abstract:
Abstract Filial therapy in school environment is an overview study introducing filial therapy to Czech readers and focusing on implementation of filial therapy into school environment. The study first summarizes development and foundations of filial therapy and in next part moves towards one of its contemporary forms: Child- Parent Relationship Therapy (CPRT), and mapping efforts to transfer filial therapy from domestic environment to school environment – from the very first concept of teachers as therapeutic agents to most recent concept of Child-Teacher Relationship Training (CTRT). Keywords Filial Therapy, Play Therahy, Therapeutic Agents, Child-Teacher Relationship Therapy, CPRT, Kinder Therapy, Child-Teacher Relationship Training, CTRT
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adam Drahoš 615 kB
Download Abstract in czech Bc. Adam Drahoš 50 kB
Download Abstract in english Bc. Adam Drahoš 39 kB
Download Supervisor's review Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 145 kB
Download Opponent's review Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 228 kB
Download Defence's report PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB