velikost textu

Filiální terapie v prostředí školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filiální terapie v prostředí školy
Název v angličtině:
Filial Therapy in School Environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Drahoš
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Id práce:
213605
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
filiální terapie|terapie hrou|nedirektivní psychoterapie hrou|zprostředkovatelé terapie|terapie založená na vztahu dítěte a rodiče|CPRT|výcvik založený na vztahu dítěte a učitele|Kinder terapie|Kinder výcvik|CTRT
Klíčová slova v angličtině:
Filial Therapy|Play Therahy|Therapeutic Agents|Child-Teacher Relationship Therapy|CPRT|Kinder Therapy|Kinder Training|Child-Teacher Relationship Training|CTRT
Abstrakt:
Abstrakt Filiální terapie v prostředí školy je přehledová studie, která zprostředkovává českému čtenáři téma filiální terapie, zvláště pak se zřetelem na implementaci do školního prostředí. Práce zpracovává vznik a východiska filiální terapie, dále představuje jednu ze současných podob: Terapii založenou na vztahu dítěte a rodiče (CPRT) a mapuje vývoj snah o přenesení filiální terapie z domácího do školního prostředí - od raného konceptu učitelů jako zprostředkovatelů terapie po zcela nový koncept Výcviku založeného na vztahu dítěte a učitele (CTRT). Klíčová slova Filiální terapie, terapie hrou, nedirektivní psychoterapie hrou, zprostředkovatelé terapie, terapie založená na vztahu dítěte a rodiče, CPRT, Kinder terapie, výcvik založený na vztahu dítěte a učitele, CTRT.
Abstract v angličtině:
Abstract Filial therapy in school environment is an overview study introducing filial therapy to Czech readers and focusing on implementation of filial therapy into school environment. The study first summarizes development and foundations of filial therapy and in next part moves towards one of its contemporary forms: Child- Parent Relationship Therapy (CPRT), and mapping efforts to transfer filial therapy from domestic environment to school environment – from the very first concept of teachers as therapeutic agents to most recent concept of Child-Teacher Relationship Training (CTRT). Keywords Filial Therapy, Play Therahy, Therapeutic Agents, Child-Teacher Relationship Therapy, CPRT, Kinder Therapy, Child-Teacher Relationship Training, CTRT
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Drahoš 615 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Drahoš 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Drahoš 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB