text size

The Impact of International Sanctions on The Economy of Iran

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
The Impact of International Sanctions on The Economy of Iran
Title (in czech):
Vliv mezinárodních sankcí na ekonomiku Íránu
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Tomáš Kraváček
Supervisor:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Miroslav Palanský
Thesis Id:
213591
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics and Finance (EF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/06/2020
Defence result:
Excellent (A)
Language:
English
Keywords (in czech):
metoda syntetické kontroly, jaderný program, HDP na obyvatele, Írán, sankce, obchod, ropa
Keywords:
synthetic control method, nuclear programme, GDP per capita, Iran, sanctions, trade, oil
Abstract (in czech):
Abstrakt Naplňování íránských regionálních ambicí se od samotné existence islámské republiky běžně střetávalo se zájmy jiných regionálních aktérů, jako je Saúdská Arábie a Izrael podporovaných USA. Írán byl proto často cílem různých sankcí USA. Později, po pokračující íránské neochotě dodržovat mezinárodní pravidla týkající se jejího jaderného programu, se EU připojila k USA a začala sankcionovat Írán. V roce 2012 EU uvalila ropné embargo, což dramaticky snížilo hodnotu íránského vývozu. V této práci jsme použili metodu syntetické kontroly k odhadu vlivu mezinárodních sankcí na íránskou ekonomiku. Odhadujeme možný vývoj íránského HDP na obyvatele v období 2010–2015 v případě, že by nebyly uvaleny mezinárodní sankce. Naše výsledky ukazují stabilní růst HDP na obyvatele při absenci sankcí. V roce 2015, posledním roce sankcí, je rozdíl mezi naším odhadovaným HDP na obyvatele a skutečným 1 910,7 USD. Klíčová slova metoda syntetické kontroly, jaderný program, HDP na obyvatele, Írán, sankce, obchod, ropa
Abstract:
Abstract The pursue of Iran’s regional ambitions since the very existence of the Islamic republic has commonly collided with the interests of other regional players such as Saudi Arabia and Israel supported by the U.S. Consequently, Iran has been often a target of various U.S. sanctions. Later, after the continuing Iranian reluctance to abide by the international rules concerning its nuclear programme, the EU joined the U.S. in sanctioning Iran. In 2012, the oil embargo was imposed by the former which dramatically reduced the value of Iranian exports. In this thesis, we apply the synthetic control method to estimate the effect of international sanctions on the economy of Iran. We estimate the possible development of Iranian GDP per capita during the 2010-2015 period had it not been for the international sanctions. Our results show a steady growth of the GDP per capita in the absence of the sanctions. In 2015, the last year of the sanctions, the difference between our estimated GDP per capita and the actual one is 1,911 U.S. dollars. Keywords synthetic control method, nuclear programme, GDP per capita, Iran, sanctions, trade, oil
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tomáš Kraváček 937 kB
Download Abstract in czech Bc. Tomáš Kraváček 88 kB
Download Abstract in english Bc. Tomáš Kraváček 108 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 488 kB
Download Opponent's review Mgr. Miroslav Palanský 292 kB
Download Defence's report PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB