velikost textu

The Impact of International Sanctions on The Economy of Iran

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Impact of International Sanctions on The Economy of Iran
Název v češtině:
Vliv mezinárodních sankcí na ekonomiku Íránu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Kraváček
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslav Palanský
Id práce:
213591
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
metoda syntetické kontroly, jaderný program, HDP na obyvatele, Írán, sankce, obchod, ropa
Klíčová slova v angličtině:
synthetic control method, nuclear programme, GDP per capita, Iran, sanctions, trade, oil
Abstrakt:
Abstrakt Naplňování íránských regionálních ambicí se od samotné existence islámské republiky běžně střetávalo se zájmy jiných regionálních aktérů, jako je Saúdská Arábie a Izrael podporovaných USA. Írán byl proto často cílem různých sankcí USA. Později, po pokračující íránské neochotě dodržovat mezinárodní pravidla týkající se jejího jaderného programu, se EU připojila k USA a začala sankcionovat Írán. V roce 2012 EU uvalila ropné embargo, což dramaticky snížilo hodnotu íránského vývozu. V této práci jsme použili metodu syntetické kontroly k odhadu vlivu mezinárodních sankcí na íránskou ekonomiku. Odhadujeme možný vývoj íránského HDP na obyvatele v období 2010–2015 v případě, že by nebyly uvaleny mezinárodní sankce. Naše výsledky ukazují stabilní růst HDP na obyvatele při absenci sankcí. V roce 2015, posledním roce sankcí, je rozdíl mezi naším odhadovaným HDP na obyvatele a skutečným 1 910,7 USD. Klíčová slova metoda syntetické kontroly, jaderný program, HDP na obyvatele, Írán, sankce, obchod, ropa
Abstract v angličtině:
Abstract The pursue of Iran’s regional ambitions since the very existence of the Islamic republic has commonly collided with the interests of other regional players such as Saudi Arabia and Israel supported by the U.S. Consequently, Iran has been often a target of various U.S. sanctions. Later, after the continuing Iranian reluctance to abide by the international rules concerning its nuclear programme, the EU joined the U.S. in sanctioning Iran. In 2012, the oil embargo was imposed by the former which dramatically reduced the value of Iranian exports. In this thesis, we apply the synthetic control method to estimate the effect of international sanctions on the economy of Iran. We estimate the possible development of Iranian GDP per capita during the 2010-2015 period had it not been for the international sanctions. Our results show a steady growth of the GDP per capita in the absence of the sanctions. In 2015, the last year of the sanctions, the difference between our estimated GDP per capita and the actual one is 1,911 U.S. dollars. Keywords synthetic control method, nuclear programme, GDP per capita, Iran, sanctions, trade, oil
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Kraváček 937 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Kraváček 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Kraváček 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 488 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Palanský 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB