velikost textu

Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními potřebami na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními potřebami na základní škole
Název v angličtině:
Inclusive education of pupils with special educational needs at the elementary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Hůlová
Vedoucí:
Mgr. Ivana Čihánková
Oponent:
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
Id práce:
213587
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Inkluze, žák, vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, školský zákon, zdravotní postižení, asistent pedagoga, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
Inclusion, pupil, education, special educational needs, school law, disability, assistant teacher, elementary school
Abstrakt:
Bibliografická citace HŮLOVÁ, Kateřina. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Praha: Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018. 107 s. Anotace Bakalářská práce se zabývá, jak napovídá název, inkluzivním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se v první kapitole věnuje pojmu inkluzivní vzdělávání. Popisuje vývoj inkluzivního vzdělávání, rozdíly v pojmech integrace a inkluze a také se věnuje legislativním dokumentům. Druhá kapitola popisuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapitola zprostředkovává pohled na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na podpůrná opatření. Následující kapitola se věnuje inkluzivnímu vzdělávání na základní škole. Uvádí podmínky inkluzivního vzdělávání a představuje pojem asistent pedagoga. Praktická část bakalářské práce se věnuje vybrané základní škole ve středočeském kraji. Je zde popsána samotná škola a její pohled na inkluzivní vzdělávání. Dále jsou pak v praktické části popsána a vysvětlena opatření, kterými škola zajišťuje společné vzdělávání. Poslední část se věnuje krátkému dotazníkovému šetření, které nám pomáhá získat pohled na inkluzivní vzdělávání. Klíčová slova Inkluze, žák, vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, školský zákon, zdravotní postižení, asistent pedagoga, základní škola
Abstract v angličtině:
Bibliografická citace HŮLOVÁ, Kateřina. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Praha: Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018. 107 s. Anotace Bakalářská práce se zabývá, jak napovídá název, inkluzivním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se v první kapitole věnuje pojmu inkluzivní vzdělávání. Popisuje vývoj inkluzivního vzdělávání, rozdíly v pojmech integrace a inkluze a také se věnuje legislativním dokumentům. Druhá kapitola popisuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapitola zprostředkovává pohled na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na podpůrná opatření. Následující kapitola se věnuje inkluzivnímu vzdělávání na základní škole. Uvádí podmínky inkluzivního vzdělávání a představuje pojem asistent pedagoga. Praktická část bakalářské práce se věnuje vybrané základní škole ve středočeském kraji. Je zde popsána samotná škola a její pohled na inkluzivní vzdělávání. Dále jsou pak v praktické části popsána a vysvětlena opatření, kterými škola zajišťuje společné vzdělávání. Poslední část se věnuje krátkému dotazníkovému šetření, které nám pomáhá získat pohled na inkluzivní vzdělávání. Klíčová slova Inkluze, žák, vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, školský zákon, zdravotní postižení, asistent pedagoga, základní škola
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Hůlová 1.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Hůlová 488 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Hůlová 467 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Hůlová 467 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Čihánková 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB