velikost textu

Capturing the Effects of Renewable Resources on Electricity Prices: Evidence from the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Capturing the Effects of Renewable Resources on Electricity Prices: Evidence from the Czech Republic
Název v češtině:
Efekt užití obnovitelných zdrojů energie na cenu elektřiny v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Zítek
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dominik Herman
Id práce:
213572
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci se zabýváme vlivem intermitentních obnovitelných zdrojů energie na úroveň a volatilitu českých spotových cen elektřiny v letech 2015 až 2019. Rozbor je odůvodněn závazkem členských států Evropské unie zvýšit podíl čisté formy energie na hrubé konečné spotřebě energie do roku 2030. Aplikovanou technikou v empirické části práce jsou jednorozměrné modely typu GARCH (konkrétně jde o klasické a exponenciální), které jsou rozšířeny o dodatečné vysvětlující proměnné ve formě celkového zatížení a výroby solární a větrné energie. Tím, že jsme vytvořili ze souboru hodi- nových dat denní, špičkové a mimošpičkové indexy, položili jsme základ pro komparativní rámec textu. Tento způsob nám umožňuje porovnat chování cen v době velké a malé poptávky po elektřině a zkoumat dynamiku solárních a větrných elektráren. Závěry naší studie ukazují, že oba typy analyzovaných obnovitelných zdrojů energie vyvolávají takzvaný efekt pořadí záslužnosti. Pokud však mluvíme o volatilitě cen elektřiny, zkoumané zdroje energie mají odlišný účinek. Co se týká denního indexu, zatímco výroba solární energie snižuje volatilitu cen elektřiny, výroba té větrné ji naopak zvyšuje.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, we investigate the impact of intermittent renewable energy sources on the level and volatility of the Czech electricity spot prices dur- ing the period from 2015 to 2019. The analysis is warranted due to the obligations of the member states of the European Union to augment the share of clean energy in the gross final energy consumption by 2030. The technique applied in the empirical part concerns univariate GARCH-class models (namely, plain vanilla and exponential) which are extended with additional explanatory variables in the form of total load, solar and wind power generations. By constructing daily, peak and off-peak indices from the dataset comprised of hourly observations, we establish a comparative framework throughout the text. More specifically, this approach allows us to contrast price dynamics under the regimes of high and low demand for electricity as well as to explore the patterns of solar and wind production. The findings indicate that both Czech solar and wind power sources induce the so-called merit order effect. In contrast, once the volatility of electric- ity prices is taken into account, the examined sources of energy behave in a different manner. Owing to the daily index, while solar power generation decreases the volatility of electricity prices, the opposite is found true for wind power generation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Zítek 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Zítek 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Zítek 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 328 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dominik Herman 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB