velikost textu

Cube Fighter

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cube Fighter
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Peter Guba
Vedoucí:
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Švancara
Id práce:
213544
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
realtime, strategie, RTS, akční, hra
Klíčová slova v angličtině:
real-time, strategy, RTS, action, game
Abstrakt:
Realtimeové strategické hry a akční hry jsou dva velice rozdílné typy počítačových her. V mém projektu jsem se pokusil zjistit, jestli je možné je zkombinovat do jedné, se smíšenými výsledky. Základem mé hry je její realtimeový strategický mód, inspirovaný Warcraftem III a The Battle for Middle-earth 1 a 2. V tomhle módu dokáže hráč tvořit budovy a jednotky a použít je na boj s nepřítelem. Hra má také druhý mód, který imituje akční hry. V tomto módu hráč ovládá pouze jednu jednotku. Druhý mód se nakonec stal jenom zábavným dodatkem, a ne esenciální součástí hry, jak jsem si původně představoval. Důvodem nebyla nemožnost realizace, ale její komplexnost.
Abstract v angličtině:
Real-time strategy games and action games are two very different types of computer games. In my project, I attempted to see whether they could be combined to make a coherent whole, with mixed results. The backbone of my game is its real-time strategy mode, inspired by Warcraft III and The Battle for Middle-earth 1 and 2. In this mode, the player can create buildings and units and use them to fight the enemy. The game also has another mode of playing which imitates action games. In it, the player only controls a single unit. The second mode ended up being just a fun add-on instead of an essential part of the gameplay as I had originally intended. The reason behind that wasn’t that it would be impossible to make it so, but rather that it would require my game to be far more complex.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Peter Guba 667 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Peter Guba 8.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Peter Guba 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Peter Guba 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Švancara 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB