velikost textu

Grabenbummel- Procházka po Příkopech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Grabenbummel- Procházka po Příkopech
Název v angličtině:
Grabenbummel- The walk on Příkopy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Smrček
Vedoucí:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Id práce:
213537
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
české země|19. století|Grabenbummel|buml|Praha|česko-německé vztahy|studenti|burschenschafty|nacionalismus|barvy|zvyky|tradice|Na Příkopě
Klíčová slova v angličtině:
Czech lands 19 th century|Grabenbummel|bummel|Prague|relations of Czech and Germans|studenti|Burschenschaften|nationalism|couleur|customs|traditions|Na Příkopě
Abstrakt:
Abstrakt (česky) „Grabenbummel“, procházka německých spolkových studentů v barevných odznacích, byl jedním z nejvýznamnějších projevů nacionálního souboje o Prahu a její veřejný prostor. V letech 1898 až 1912 dal čtyřikrát záminku k vypuknutí nepokojů ve městě. Stal se nejen politikem, o něž se Češi a Němci přeli v tisku, na zemském sněmu a Říšské radě, ale také závažným problémem, který musel stát a jeho úřady řešit. Na základě analýzy českého a německého tisku a archivních materiálů z Národního archivu České republiky a Rakouského státního archivu jsem ukázal, jak zvyk vznikl, jeho vývoj a zejména jeho politizaci. Následně jsem rozebral čtyři hlavní roky, kdy zvyk přerostl ve větší nepokoje, v nichž jsem našel několik důležitých témat, která jsem hlouběji zpracoval v poslední kapitole. Celou práci jsem doplnil o básně z buršáckých časopisů, stejně jako o české a německé vtipy a karikatury.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): „Grabenbummel“, a walk of the German Studentenverbindungen in couleur, was one of the most significant displays of a national war over Prague and its public space. Four times between 1898 and 1912 the „bummel“ gave opportunity for unrest and riots in the city. Not only it became a political topic, a reason for conflicts between Czech and Germans in the media, Bohemian Diet and Imperial Council, but also a very serious problem for the state and its offices to solve. Based on Czech and German press and archive resources from Národní Archiv České republiky and Österreichisches Staatsarchiv, I am presenting the creation, evolution, and the politicization of the custom. I examined the four main years of the riots, finding multiple important topics, and analyzing some of them in the last chapter. I complemented the thesis with the poems from the press of the Burschenschaften, as well as Czech and German anecdotes and caricatures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Smrček 12.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Smrček 10.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Smrček 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Smrček 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 154 kB