velikost textu

Do fringe benefits affect job satisfaction?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Do fringe benefits affect job satisfaction?
Název v češtině:
Ovlivňují zaměstnanecké benefity spokojenost s prací?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Plachá
Vedoucí:
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vědunka Kopečná
Id práce:
213530
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
spokojenost s prací, zaměstnanecké výhody, determinanty spokojenosti s prací, benefity, kompenzace
Klíčová slova v angličtině:
job satisfaction, fringe benefits, determinants of job satisfaction, benefits, compensation
Abstrakt:
Abstrakt Zaměstnanecké benefity jsou využívány jako odměňování a kompenzace za práci, ale jejich význam při určování spokojenosti s prací je nejasný. Tato forma odměny by mohla mít za následek snížení pracovní spokojenosti a mobility. Cílem této práce je otestovat hypotézu, zda zaměstnanecké benefity ovlivňují spokojenost s prací. Studie využívá data z dlouhodobého průzkumu - National Longitudinal Survey of Youth provedeného v roce 2017 a používá pět regresních modelů k odhalení vztahu mezi spokojenosti s prací, benefity a různými aspekty práce. Výsledky poukázaly na typy zaměstnaneckých výhod, které mají signifikantní vliv na spokojenost s práci. Tyto výhody jsou flexibilní pracovní doba, placená mateřská dovolená a hrazené školení zaměstnavatelem, všechny tyto tři mají pozitivní vliv na spokojenost s prací. Nicméně, vliv čtyř jiných typů benefitů se jeví jako negativní. Tato práce také zkoumá, jak benefity vnímají různé podskupiny. Analýzou se zjistilo, že muži oceňují pružnou pracovní dobu více než ženy a zdravotní pojištění je pozitivně korelováno s pracovní spokojeností pouze u svobodných pracovníků. Tato práce tedy podporuje hypotézu, že zaměstnanecké výhody ovlivňují spokojenost s prací. Klíčová slova spokojenost s prací, zaměstnanecké výhody, determinanty spokojenosti s prací, benefity, kompenzace
Abstract v angličtině:
Abstract Fringe benefits remain a substantial part of the compensation, but their influence on job satisfaction is ambiguous. Their presence might result in decreased job satisfaction and reduced job mobility. The aim of this thesis is to test the hypothesis that fringe benefits affect job satisfaction. The study uses data from the National Longitudinal Survey of Youth conducted in 2017 and applies five regression models to determine the relationship between job satisfaction, fringe benefits, and various work aspects. The outcomes revealed that significant types of fringe benefits are a flexible work schedule, paid maternity leave, and tuition reimbursement for certain types of schooling. The availability of each of these might increase job satisfaction. However, the effect of four other types of fringe benefits appears to be negative. This thesis also examines the perception of fringe benefits for different subsamples and finds that men value the availability of a flexible work schedule more than women and medical insurance is positively correlated with job satisfaction only for single workers. Therefore, this thesis supports the hypothesis that fringe benefits affect job satisfaction. Keywords job satisfaction, fringe benefits, determinants of job satisfaction, benefits, compensation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Plachá 747 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Plachá 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Plachá 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vědunka Kopečná 520 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB