velikost textu

Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo
Název v angličtině:
Quantitative content analysis of articles concerning #MeToo campaign in MF DNES and Právo
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Lesáková
Vedoucí:
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Id práce:
213523
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sexuální obtěžování, kampaň #MeToo, média, obsahová analýza, deník, MF DNES, Právo
Klíčová slova v angličtině:
Sexual harassment, campaign #MeToo, media, content analysis, newspapers, MF DNES, Právo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Lesáková 812 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 623 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 152 kB