velikost textu

Profily kandidátů pro učitelství na středních školách Univerzity Karlovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profily kandidátů pro učitelství na středních školách Univerzity Karlovy
Název v angličtině:
Profiles of candidates for teaching at High schools at the Czech Charles University
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milan Peřina
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponent:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Id práce:
213456
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karlova Univerzita, sonda, kandidáti učitelství, studijní předpisy, zkušební komise, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova v angličtině:
Charles University, probe, teacher candidates, university regulations, examination commission, Faculty of Arts, Faculty of Science
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Peřina 752 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 394 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 152 kB