velikost textu

Literární obrazy dětství, dospívání a mladé dospělosti v někdejší NDR, na příkladu povídek Claudie Ruschové.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Literární obrazy dětství, dospívání a mladé dospělosti v někdejší NDR, na příkladu povídek Claudie Ruschové.
Název v angličtině:
Literary pictures of childhood, adolescence and young adulthood in the former GDR, based on the stories of Claudia Rusch.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Berná
Vedoucí:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Id práce:
213449
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literatura pro mládež; vrstevnatá adresnost textu; Německá demokratická republika; Claudia Ruschová; autobiografické motivy; narace; dětství a dospívání.
Klíčová slova v angličtině:
Literature for yong; German Democratic Republic; Claudia Rusch; multilayer text addressing; autobiographical motifs; narration; childhood and adolescence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Berná 1.26 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 153 kB