velikost textu

Attitudes of Czechs towards Individual English Accents

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Attitudes of Czechs towards Individual English Accents
Název v češtině:
Postoje Čechů k jednotlivým anglickým akcentům
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Valeriia Iatsun
Vedoucí:
PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D.
Id práce:
213200
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
manchesterská, novozélandská, irská a britská výslovnosti
Klíčová slova v angličtině:
Manchester, New Zealand, Irish and British accents
Abstrakt:
Anotace Tato práce se zabývá popisem charakteristických fonetických a fonologických jevů manchesterského, novozélandského, a irského přízvuků. Teoretická část obsahuje komplexní popis segmentálních a suprasegmentálních znaků výše uvedených akcentů na pozadí standardní britské výslovnosti (RP). V praktické části se nachází ukázky manchesterské, novozélandské, irské a britské výslovnosti na nahrávkách rodilých mluvčích. Dále je vlastní výzkum pomocí dotazníků, jehož odpovědi mají sloužit k zjištění postojů českých studentů k jednotlivým přízvukům. Klíčová slova manchesterská, novozélandská, irská a britská výslovnosti
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation is focused on the description of the distinctive phonetic and phonological aspects of the Manchester, New Zealand and Irish accents. The theoretical part contains a comprehensive description of the segmental and suprasegmental features of the above mentioned accents in contrast with British Standard/Received Pronunciation. The practical part contains the recordings of native speakers from Manchester, Dunedin, Glasgow and Newsbury. It is followed by a research conducted in the form of a questionnaire, whose answers should help to discover the Czech students’ attitude towards individual accents. Key Words Manchester, New Zealand, Irish and British accents
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Valeriia Iatsun 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Valeriia Iatsun 12.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Valeriia Iatsun 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Valeriia Iatsun 351 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB