velikost textu

Benefity aerobní zátěže u dětských pacientů s onkologickou diagnózou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Benefity aerobní zátěže u dětských pacientů s onkologickou diagnózou
Název v angličtině:
Benefits of exercise for oncology pediatric patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Nehasil
Vedoucí:
Mgr. MgA. Filip Jevič
Oponent:
as. MUDr. Kryštof Slabý
Id práce:
213177
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aerobní zátěž, dětská onkologie, pohybová aktivita, onkologie, děti, rakovina, pohybová intervence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Nehasil 5.71 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. MgA. Filip Jevič 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta as. MUDr. Kryštof Slabý 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB