velikost textu

Portfolio profesního rozvoje Vladimíry Příhodové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Portfolio profesního rozvoje Vladimíry Příhodové
Název v angličtině:
Portfolio of professional development - Vladimíra Příhodová
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vladimíra Příhodová
Vedoucí:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Id práce:
213128
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel praktického vyučování, žáci, absolventi, cíle vzdělávacího programu, klíčové a odborné kompetence, odborná praxe, požadavky pracovního trhu
Klíčová slova v angličtině:
teacher of practical teaching, pupils, graduates, objectives of the educational program, key and professional competencies, professional practice, labor market requirements
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimíra Příhodová 286 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 511 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB