velikost textu

Společné body kritiky křesťanství u Kierkegaarda a Nietzscheho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné body kritiky křesťanství u Kierkegaarda a Nietzscheho
Název v angličtině:
Common points on Christianity between Kierkegaard and Nietzsche
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Spěvák
Vedoucí:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
213119
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nietzsche, Kierkegaard, křesťanství, komparace
Klíčová slova v angličtině:
Nietzsche, Kierkegaard, Christianity, comparison
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Spěvák 818 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Rybák, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 153 kB