velikost textu

Vybrané herní činnosti jednotlivce v plážovém volejbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané herní činnosti jednotlivce v plážovém volejbale
Název v angličtině:
Selected individual gaming activities in beach volleyball
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Saglová
Vedoucí:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
213095
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Plážový volejbal, vybrané herní činnosti jednotlivce, testová baterie, modifikace
Klíčová slova v angličtině:
Beach volleyball, selected individual game activities, test battery, modification
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Saglová 1.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 403 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 621 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB