velikost textu

Slovanská epopej jako architektonický úkol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovanská epopej jako architektonický úkol
Název v angličtině:
The Slavic Epic as a task of architecture
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Pešičková
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Id práce:
213086
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alfons Mucha, Slovanská epopej, architektura, historická malba, výstavnictví
Klíčová slova v angličtině:
Alfons Mucha, The Slavic Epic, architecture, historical paintings, exhibition management
Abstrakt:
Anotace Diplomantka zpracuje studii na téma umístění Slovanské epopeje jako architektonického problému v širších souvislostech. Nejprve stručně objasní úlohu velkých malířských historických cyklů při utváření národní identity a shrne pokusy, učiněné v českém prostředí před Muchou. V samostatné kapitole exponuje Slovanskou epopej. Podrobně pak rekonstruuje peripetie hledání vhodného místa od prvotní Muchovy intence po současnost, především ukáže, jaké nároky klade na budovu, v níž by měla být umístěna. Samostatně zpracuje dosavadní projekty na stavbu nového pavilonu a úpravu stávajících objektů. Analytické poznatky shrne v závěrečné kapitole v návrh kritérií optimálního architektonického řešení v komplexnosti, která zahrne i problematiku výstavnickou a marketingovou.
Abstract v angličtině:
Abstract The work at hand deals in a broader way with the placement of the Slavic Epic from an architectural point of view. The author first focuses on the role of historical monumental canvases in relation to the formation of the national identity and looks in this respect at some Czech monumental canvases before the Slavic Epic was painted. Another chapter deals primarily with the Slavic Epic. It presents a detailed view on a difficult process of finding a tailor-made exhibition space for the monumental canvas from the point Alfons Mucha started with its painting until the present time. It also shows specific demands on a building in which the Slavic Epic should have been placed. The next chapter presents all projects that have been made so far to build a new exhibition space for the Slavic Epic. Based on the analysis of this work the final chapter describes author’s own ideal proposal of a complex architectural solution of the exhibition space which also encompasses exhibition management and marketing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Pešičková 9.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Pešičková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Pešičková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. 1023 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB