velikost textu

Minkowski-Weyl Theorem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Minkowski-Weyl Theorem
Název v češtině:
Minkowski-Weyl teorém
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nathan Chappell
Vedoucí:
M.Sc. Hans Raj Tiwary, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Koutecký
Id práce:
213050
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOIA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nathan Chappell 963 kB
Stáhnout Posudek vedoucího M.Sc. Hans Raj Tiwary, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Koutecký 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. 152 kB