velikost textu

Možnosti dramatické a pohybové výchovy s dětmi ve věku dvou až tří let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti dramatické a pohybové výchovy s dětmi ve věku dvou až tří let
Název v angličtině:
Dimensions of Dramatic and Movement Education with children aged two to three
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Křehlová
Vedoucí:
MgA. Alžběta Ferklová
Oponent:
Mgr. Radmila Svobodová
Id práce:
213021
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě ve věku dvou až tří let, dramatická výchova, cíl a principy dramatické výchovy, metody dramatické výchovy, dramatická hra, psychologický vývoj dětí ve věku dvou až tří let, pohybová výchova
Klíčová slova v angličtině:
child aged two to three, Dramatic Education, target and principals of Dramatic Education, methods of Drama, Dramatic play, psychological development of children aged two to three, Movement Education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Křehlová 1.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MgA. Alžběta Ferklová 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radmila Svobodová 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB