velikost textu

Předexilová literární tvorba Ivana Blatného z pohledu dobové kritiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předexilová literární tvorba Ivana Blatného z pohledu dobové kritiky
Název v angličtině:
Ivan Blatný´s pre-exile literary works from the point of view of contemporary criticism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Šabat
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
Id práce:
213011
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ivan Blatný, literární kritika, poezie, interpretace, kontext dobové kritiky a liter. historie
Klíčová slova v angličtině:
Ivan Blatný, literary criticism, poetry, interpretation, context of contemporary criticism and literary history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Šabat 1.08 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Komberec, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 153 kB