velikost textu

Specifika galerijních a muzejních expozic pro osoby se zrakovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika galerijních a muzejních expozic pro osoby se zrakovým postižením
Název v angličtině:
Specific of gallery and museum exposition for visually impaired
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Vanclová
Vedoucí:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
212998
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B SPG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osoba se zrakovým postižením, hmatové expozice, hapestetika, estetické vnímání, hmat, vzdělávání osob se zrakovým postižením, galerie, muzeum
Klíčová slova v angličtině:
visually impaired person, touch exposition, hapestetika, aesthetic perception, sense of touch, education of visually impaired people, gallery, museum
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Vanclová 2.27 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 153 kB