velikost textu

Od běžného uživatele sociální sítě Instagram influencerem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od běžného uživatele sociální sítě Instagram influencerem
Název v angličtině:
From a regular user of social network Instagram to an influencer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Žáková
Vedoucí:
Mgr. Vítězslav Slíva
Oponent:
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček
Id práce:
212973
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Instagram, sociální sítě, influencer, uživatel sociálních sítí
Klíčová slova v angličtině:
Instagram, social networks, influencer, social network user
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Žáková 2.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vítězslav Slíva 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 152 kB