velikost textu

Mediální propaganda Tálibánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální propaganda Tálibánu
Název v angličtině:
Taliban´s media propaganda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Kepka
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Oponent:
Bc. Tereza Jermanová, M.A., Ph.D.
Id práce:
212971
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dějiny a kultura islámských zemí — Íránistika (DIZ IR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tálibán|propaganda|média
Klíčová slova v angličtině:
Taliban|propaganda|media
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat mediální propagandu islámského hnutí Tálibán s tím, že těžiště práce spočívá v identifikaci nejdůležitějších médií Tálibánu (webových stránek, sociálních sítí) a jejich následné charakteristice, analýze a interpretaci - na koho cílí, co je jejich obsahem a jak se hnutí sebe prezentuje. V této práci využiji svých znalostí paštštiny, perštiny, arabštiny a urdštiny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to analyze the media propaganda of the Islamic movement Taliban. with particular focus on identifying the most important Taliban media (websites, social networks) and its subsequent characterization, analysis and interpretation - who it is targeting to, what is its content and how the movement presents itself. In this work I will use my knowledge of Pashto, Persian, Arabic and Urdu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Kepka 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Kepka 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Kepka 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Tereza Jermanová, M.A., Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB