velikost textu

Stock-Flow Consistent Macroeconomic Modelling

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stock-Flow Consistent Macroeconomic Modelling
Název v češtině:
Makroekonomické modelování konzistentní ve stavech a tocích
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alex Vinogradov
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Mgr. Hana Hejlová
Id práce:
212946
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
SFC Model, SFC Modelling, Stock-Flow Consistent Model, Post-Keynesian, Heterodox Economics; Dual Sectors; Markup Price Theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alex Vinogradov 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alex Vinogradov 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Hejlová 2.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB